Over ons

 

ONTSTAAN :                                    

                                    Destijds is het idee onstaan van dhr.Klaas van de Put, om voor een mogelijkheid te zorgen dat eigenaren van oude techniek

                                    ( en tractoren in het bijzonder ) deze aan een breder plubliek ten toon konden stellen. Door hem zijn een aantal oldtimer                                                                         bezitten benaderd voor een mede organisatie van een oldtimershow dit was voor het eerst op 

                                    11 mei 2002. Deze datum wordt dan ook als oprichtingsdatum van de stiching beschouwd.

 

BESTUURSLEDEN:                       

                                   Dit waren  Klaas van de Put, Willem den Besten, Aalt van den Hul, Roel de Boer

VAN EERSTE UUR:                       

                                   Arie Hoekert, Henk Kazijn, Gerrit Hoekert, Willem Spronk.

 

DOEL VAN BESTUUR:                   

                                   Het behoud van het technisch cultureel erfgoed ,en dit te tonen aan jong en oud

 

ACTIVITEITEN DIE DE STICHTING JAARLIJKS ORGANISEERD:

                                   1.   Step on sledge voor oldtimer tractoren op de vrijdag avond voor de oldtimershow    

                                   2.   Oldtimershow op de eeerste of tweede zaterdag in mei

                                   3.   Themadagen  / Onderdelen / ruilbeurs in  december

HUIDIG BESTUUR:          

                                 Voorzitter :              G. J. van de Put

                                 Secretaris :             vacature: word gezamelijk nu uitgevoerd

                                 Penningmeester :   Klaas van de Put

                                 Leden :   A. van den Hul, E van den  Brink, A. van de Streek, T. Klos,

                                 J de Haan, E van de Wolde,

 

belangrijkste kenmerken van al onze activiteiten

Gezelligheid, gemoedelijke sfeer en gastvrijheid,   

                  

AL ONZE ACTIVITEITEN ZIJN ZEKKER NIET MOGELIJK ZONDER AL ONZE VRIJWILLIGERS